Jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć?

Najtrudniejszym chyba krokiem w leczeniu jest uświadomienie choremu, że jest chory. Wypieranie problemu sprawia, że alkoholik pogłębia się w swoim uzależnieniu, zaburzając życie swoje i swojej rodziny. Jego obietnice, że wypił po raz ostatni są słowami bez pokrycia. Sidła uzależnienia są bowiem tak silne, iż kłamstwo i oszukiwanie stały się obroną przed dopuszczaniem do siebie myśli, iż objawy zdrowotne świadczą, że jest się alkoholikiem.

Motywowanie i wsparcie w terapii mogą przynieść spodziewane efekty

Czasami wystarczy silna motywacja i wsparcie alkoholika w terapii. Świadomość, że rodzina trwa przy nim i nie opuściła go w problemach jest niekiedy siłą napędową. Lecz często są sytuacje, gdy nawet groźby rozwodu lub odejście od alkoholika nie przynoszą spodziewanych rezultatów. A zatem jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć? Bo ewidentnie taka osoba pomocy potrzebuje.

Metoda interwencji jako sposób na leczenie alkoholika

W psychologii mówi się o metodzie interwencji. Jest to sposób na wpłynięcie na alkoholika by podjął decyzję o leczeniu. Taką interwencję przygotowuje się przed alkoholikiem w tajemnicy i przeprowadza z zaskoczenia. Inaczej zapewne alkoholik nie wziąłby w niej udziału. Interwencja jest swoistą sesją, podczas której alkoholik poznaje fakty i konsekwencje wynikające z alkoholizmu. Atmosfera interwencji musi być przyjazna, życzliwa i sprzyjająca porozumieniu. Alkoholik nie ma być obwiniany lecz zapewniony o wsparciu. Efektem działań interwencyjnych ma być skorzystanie chorego z terapii w specjalistycznej placówce.

Leczenie alkoholika – terapia, która pozwala na nowo żyć

Objawy alkoholizmu dotyczą najbliższej rodziny chorego i to ona zazwyczaj kieruje całą energię, aby uświadomić choremu jak bardzo jego uzależnienie rujnuje rodzinne życie. Gdy zawiodą wszystkie sposoby motywacji do leczenia, pozostaje zgłoszenie się do sądu. Wówczas sąd może nakazać alkoholikowi przymusowe leczenie w ośrodku. Jest to ostateczność, lecz niekiedy alkoholik nie pozostawia rodzinie wyboru.