Terapia odwykowa alkoholowa. Sposób na wyjście z sidła uzależnienia

Terapia odwykowa alkoholowa jest procesem. Trwa minimum cztery tygodnie. Należy dodać, iż podjęcie leczenia jest jedynym sposobem na wyjście z nałogu. Jest więc to stawka, o którą warto powalczyć. W Polsce podjęcie terapii jet dobrowolne. Chory musi wyrazić chęć odjęcia leczenia. W sytuacjach, gdy nie wyraża takiej woli a jego alkoholizm silnie zaburza życie jego i najbliższych, rodzina może wnieść wniosek do sądu o przymusowe leczenie. Jeżeli są d uzna, że są ku temu przesłanki, wyda wyrok, w którym nakaże alkoholikowi podjęcie leczenia w specjalistycznym ośrodku.

Terapia odwykowa dla alkoholików. Walka o lepszą przyszłość

Skuteczność terapii jest wysoka. Stosowanie się do zaleceń terapeuty, systematyczne uczestnictwo w mityngach oraz świadomość istoty pozostania w trzeźwości są gwarancją sukcesu. Dużą skuteczność mają szczególnie terapie zamknięte. Zarówno terapia odwykowa dla alkoholików grupowa, jak i indywidualna jest ważnym elementem leczenia. Niekiedy, w zależności od sytuacji zdrowotnej pacjenta, podejmuje się tez leczenie farmakologiczne.

Stop! – przerwany ciąg

Terapia przekazuje choremu wiedzę na temat uzależnienia oraz kształtuje jego motywację do pozostania w trzeźwości. Pacjent jest pod opieką medyczną i psychologiczną. Alkoholik jest alkoholikiem przez całe życie. Terapia doprowadza do abstynencji alkoholowej. Jednak uzależnienie jest tak specyficznym zjawiskiem, że powrót choćby incydentalny do alkoholu, może przekreślić osiągnięte rezultaty.

Jak przez to przejść? Terapia odwykowa

Przejście przez terapię może spotkać się z kryzysem, buntem lub chęcią przerwania. Jednak rolą terapeuty jest zmotywowanie do wytrwania w leczeniu. Odpowiednie wsparcie psychologiczne oraz osób bliskich jest ważnym elementem terapii. Chory musi mieć świadomość, że będzie miał do czego wracać po odwyku.