Ważne ogniwa w terapii. Relacja na linii pacjent – terapeuta alkoholowy

Terapeuta alkoholowy jest niezwykle ważny w procesie leczenia uzależnień. Jego osobowość wpływa w dużym stopniu na powodzenie terapii. Jego zadaniem jest nawiązanie owocnej współpracy z pacjentem, aby przeprowadzone oddziaływania terapeutyczne przynosiły spodziewane rezultaty. Na terapeucie spoczywa odpowiedzialność za efekty prowadzonej przez niego terapii.

Kompetencje zawodowe terapeuty

Terapeuta uzależnień jest specjalistą, od którego wymagana jest fachowa wiedza i umiejętności. Bierze on udział w procesie wyjścia z uzależnienia od alkoholu, a to kwestia kluczowa dla alkoholika i jego rodziny. Od niego więc tak wiele zależy. Terapeuta musi legitymować się certyfikatem, który świadczy, że wyspecjalizował się wleczeniu uzależnień. Jego praca opiera się o zasady kodeksu etyki zawodowej terapeuty.

Rola terapeuty w procesie leczenia uzależnienia

Terapeuta nie jest osobą, której działania są poddawane superwizji. Współpracuje również z innymi specjalistami, którzy mogą go wesprzeć lub wspomóc w procesie leczenia pacjentów. Jego zadaniem jest sprawne kierowanie działaniami oparte na wzajemnym zaufaniu i dyskrecji. Terapie alkoholowe muszą się przestrzegać zasady zachowania tajemnicy zawodowej.

Program leczenia uzależnienia, czyli tematy terapii alkoholowej

Terapie alkoholowe odbywają się w oparciu o przygotowany wcześniej program, którego celem jest wdrożenie nowych wartości i utrzymanie życia w trzeźwości. Tematy terapii alkoholowej będą omawiane na sesjach indywidualnych i grupowych. Dotyczą one między innymi przekazania wiedzy na temat szkodliwości alkoholu dla zdrowia, negatywnych oddziaływań na rodzinę alkoholika, zaburzenia życia osobistego i zawodowego, strat materialnych oraz mechanizmów uzależnienia i wychodzenia z nałogu.