Anonimowi alkoholicy. Jeden dzięki drugiemu staje się wytrwałym

Historia ruchu AA sięga lat trzydziestych XX wieku. Za inicjatorów uznaje się dwóch alkoholików ze Stanów Zjednoczonych, którzy próbowali różnych metod wyjścia z nałogu, lecz dopiero szczere rozmowy ze sobą i wzajemne wsparcie okazało się być najbardziej skutecznym sposobem na przerwanie uzależnienia. Tak właśnie powstała terapia AA, która rozprzestrzeniała się po całym świecie. Do Polski dotarła w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Terapia alkoholizmu. Sposób na lepsze jutro

Terapia alkoholizmu pod postacią grup wsparcia jest powszechnie uznawanym elementem leczenia. Grupy AA opierają się na spotkaniach alkoholików, którzy wzajemnie wymieniają się swoimi doświadczeniami i utwierdzają w przekonaniu, jak ważne jest zaprzestanie picia i utrzymanie w trzeźwości. Nie jest to organizacja rządowa. Udział w mitingach jest bezpłatny i dobrowolny.

Terapia AA – program 12 kroków

Założyciele wspólnoty AA opracowali program 12 kroków, który funkcjonuje do dziś. To działania, które mają na celu osiągnięcie, utrzymanie i trwanie w trzeźwości. I ta kolejno kroki te odnoszą się do:

 • uznania swojej słabości wobec nałogu,
 • uznania istnienia siły wyższej, która może z nałogu wyprowadzić,
 • oddanie się opiece Boga,
 • dokonania obrachunku moralnego swojego życia,
 • przyznania się przed innymi do swoich błędów,
 • podjęcia gotowości do tego, aby Bóg wyzwolił z wad,
 • skierowania próśb do Boga, aby wyrównał wszelkie braki,
 • sporządzenia listy osób, którzy doznali od nas krzywdy,
 • zadośćuczynienia krzywd wyrządzonym osobom z listy,
 • pogłębiania przyznania się do błędów,
 • dokonywania przemiany duchowej poprzez zacieśnienie więzi z Bogiem,
 • doznania ozdrowienia i niesienie pomocy innym alkoholikom w oparciu o 12 kroków.

Etapy leczenia alkoholizmu – osiąganie pełnego sukcesu

Leczenie uzależnienia jest oparte o etapy leczenia alkoholizmu. Nie należy rezygnować z żadnego z nich, aby osiągnąć pełen sukces. Mitingi AA stanowią uzupełnienie terapii, wsparcie dla alkoholików oraz możliwość niesienia pomocy innym.