Życie z piętnem. Jak funkcjonuje rodzina alkoholika?

Alkoholizm dotyka całej rodziny, mimo iż tylko jednak osoba jest od niego uzależniona. Oddziaływania alkoholika na otoczenie jest tak duże, iż u najbliższych może kształtować się zaburzony obraz postaw i umiejętności społecznych. Do tego jeszcze dochodzą zaburzenia emocjonalne, które upośledzają właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie. Rodzina alkoholika odczuwa wstyd. Widoczne jest to szczególnie u dzieci alkoholików, które niechętnie mówią o problemach w domu.

Rodzina alkoholika zaczyna błędnie interpretować rzeczywistość

Najbliżsi zaczynają szukać winy za alkoholizm ojca, matki, męża lub żony w sobie. Dochodzą do przekonania, iż ich zachowanie jest powodem uzależnienia osoby, z którą żyją na co dzień. W rezultacie zaburzenia rodziny alkoholika doprowadzają do tego, że i jej potrzebna jest odpowiednia terapia. Kierowanie swojej energii na problem alkoholowy w domu, zrzuca siebie samego na dalszy plan.

Umniejszanie swojej wartości. Nijakość i znikanie w tłumie. Czy to sposób na usunięcie problemu?

Nikt nie powinien pozostać sama w takiej skomplikowanej sytuacji uwikłania w sieci uzależnienia. Stąd mowa o osobach współuzależnionych. One cierpią równie mocno jak sam chory. Stany emocjonalne, które towarzyszą osobie współuzależnionej rzutują na poszczególne sfery jej życia. Ciągły strach, stres, troska o alkoholika i dzieci odciskają trwałe piętno na zdrowiu psychicznym i fizycznym.

Rodzina pod szczególną opieką

Jednym z przejawów terapii leczenia uzależnień jest skierowanie działań terapeutycznych w stronę najbliższych alkoholika. Działania te mają na celu uświadomienie, iż życie w toksycznych relacjach ma wpływ na całą rodzinę. Ponadto uświadomienie, iż za alkoholizm kogoś bliskiego nie należy odbarczać się winą. Wszelkie warsztaty, konsultacje i spotkania dla osób współuzależnionych mają ich wyposażyć w umiejętności radzenia sobie z sytuacją trudną, ze stresem oraz konsekwencji w dążeniu do wyleczenia osoby chorej.